راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت کتان اندونزی سایز فایل کارت ویزیت کتان اندونزی ساده – تندیس برتر سایز فایل : 48-85 میلی متر بعد از برش : 45-82 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت کتان اندونزی ساده – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : سلفون براق راهنمای رنگبندی برای محصول […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت بدون روکش سایز فایل کارت ویزیت بدون روکش ساده – تندیس برتر سایز فایل : 48-85 میلی متر بعد از برش : 45-82 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت بدون روکش ساده – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : سلفون براق راهنمای رنگبندی برای محصول […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت لمینت دایره سایز فایل کارت ویزیت لمینت دایره – تندیس برتر سایز فایل : 60-60 میلی متر بعد از برش : 55-55 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت دایره فانتزی – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : لمینت مات راهنمای رنگ بندی برای محصول کارت […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب سایز فایل کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب – تندیس برتر سایز فایل : 60-90 میلی متر بعد از برش : 55-55 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب فانتزی – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : لمینت مات راهنمای رنگ […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته سایز فایل کارت ویزیت لمینت برجسته – تندیس برتر سایز فایل : 60-90 میلی متر بعد از برش : 55-55 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت لمینت برجسته فانتزی – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : لمینت مات راهنمای رنگبندی برای محصول کارت […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت لمینت براق مربع سایز فایل کارت ویزیت لمینت براق مربع – تندیس برتر سایز فایل : 60-60 میلی متر بعد از برش : 55-55 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت لمینت براق مربع فانتزی – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : لمینت مات راهنمای رنگبندی […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت لمینت مات مربع سایز فایل کارت ویزیت لمینت مات مربع – تندیس برتر سایز فایل : 60-60 میلی متر بعد از برش : 55-55 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت لمینت مات مربع فانتزی – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : لمینت مات راهنمای رنگبندی […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت لمینت مات سایز فایل کارت ویزیت لمینت مات – تندیس برتر سایز فایل : 60-90 میلی متر بعد از برش : 55-85 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت لمینت مات فانتزی – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : لمینت مات راهنمای رنگبندی برای محصول کارت […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت لمینت براق سایز فایل کارت ویزیت لمینت براق ساده – تندیس برتر سایز فایل : 60-90 میلی متر بعد از برش : 55-85 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت لمینت براق ساده – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : لمینت براق راهنمای رنگبندی برای محصول […]

راهنمای طراحی و چاپ کارت ویزیت سلفون براق سایز فایل کارت ویزیت سلفون براق ساده – تندیس برتر سایز فایل : 48-85 میلی متر بعد از برش : 45-82 میلی متر مشخصات محصول کارت ویزیت سلفون براق ساده – تندیس برتر نوع کاغذ : گلاسه 300 گرم روکش : سلفون براق راهنمای رنگبندی برای محصول […]