بنر تراکت کرافت چهار رنگ

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / یکرو 1000 عدد882,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / دورو 1000 عدد1,182,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / یکرو 2000 عدد1,491,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / دورو 2000 عدد1,833,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / یکرو 5000 عدد3,230,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / دورو 5000 عدد3,626,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / یکرو 1000 عدد441,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / دورو 1000 عدد591,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / یکرو 2000 عدد746,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / دورو 2000 عدد917,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / یکرو 5000 عدد1,615,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / دورو 5000 عدد1,813,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / یکرو 1000 عدد221,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / دورو 1000 عدد296,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / یکرو 2000 عدد373,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / دورو 2000 عدد458,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / یکرو 5000 عدد808,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / دورو 5000 عدد907,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B3

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / یکرو 1000 عدد2,448,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / دورو 1000 عدد3,336,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / یکرو 2000 عدد4,182,0007 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / دورو 2000 عدد5,244,0007 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / یکرو 5000 عدد9,090,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / دورو 5000 عدد10,380,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / یکرو 1000 عدد1,224,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / دورو 1000 عدد1,668,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / یکرو 2000 عدد2,091,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / دورو 2000 عدد2,622,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / یکرو 5000 عدد4,545,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / دورو 5000 عدد5,190,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / یکرو 1000 عدد612,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / دورو 1000 عدد834,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / یکرو 2000 عدد1,046,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / دورو 2000 عدد1,311,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / یکرو 5000 عدد2,273,000 7 روزه bB5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / دورو 5000 عدد2,595,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / یکرو 1000 عدد306,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / دورو 1000 عدد417,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / یکرو 2000 عدد523,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / دورو 2000 عدد656,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / یکرو 5000 عدد1,136,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / دورو 5000 عدد1,298,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر

نحوه سفارش

آیکون (تلگرام)

سفارش از تلگرام

آیکون (سفارش حضوری)

سفارش حضوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *