در حال بارگزاری ...
بنر تراکت کرافت چهار رنگ

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / یکرو 1000 عدد649,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / دورو 1000 عدد899,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / یکرو 2000 عدد1,074,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / دورو 2000 عدد1,366,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / یکرو 5000 عدد2,267,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A4 / دورو 5000 عدد2,612,0007 روزه A4 – 200*290 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / یکرو 1000 عدد325,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / دورو 1000 عدد450,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / یکرو 2000 عدد537,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / دورو 2000 عدد683,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / یکرو 5000 عدد1,134,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A5 / دورو 5000 عدد1,306,000 7 روزه A5 – 200*145 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / یکرو 1000 عدد162,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / دورو 1000 عدد225,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / یکرو 2000 عدد269,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / دورو 2000 عدد342,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / یکرو 5000 عدد567,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ A6 / دورو 5000 عدد653,000 7 روزه A6 – 90*145 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B3

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / یکرو 1000 عدد1,940,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / دورو 1000 عدد2,810,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / یکرو 2000 عدد3,144,0007 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / دورو 2000 عدد4.128.0007 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / یکرو 5000 عدد6,534,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B3 / دورو 5000 عدد7,668,000 7 روزه B3 – 340*480 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / یکرو 1000 عدد970,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / دورو 1000 عدد1,405,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / یکرو 2000 عدد1,572,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / دورو 2000 عدد2,064,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / یکرو 5000 عدد3,267,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B4 / دورو 5000 عدد3,834,000 7 روزه B4 – 240*340 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / یکرو 1000 عدد485,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / دورو 1000 عدد703,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / یکرو 2000 عدد786,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / دورو 2000 عدد1,032,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / یکرو 5000 عدد1,634,000 7 روزه bB5 – 170*240 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B5 / دورو 5000 عدد1,917,000 7 روزه B5 – 170*240 میلی متر

 

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / یکرو 1000 عدد243,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / دورو 1000 عدد362,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / یکرو 2000 عدد393,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / دورو 2000 عدد516,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / یکرو 5000 عدد817,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر
تراکت کرافت 4 رنگ B6 / دورو 5000 عدد959,0007 روزه B6 – 120*170 میلی متر

نحوه سفارش

آیکون (تلگرام)

سفارش از تلگرام

آیکون (سفارش حضوری)

سفارش حضوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *