تراکت کرافت 4 رنگ سایز A4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
کرافت 4 رنگ / یکرو 1000 عدد649,0007 روزهA4 – 200*290 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو1000 عدد899,0007 روزهA4 – 200*290 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 2000 عدد1,074,0007 روزهA4 – 200*290 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو2000 عدد1,366,0007 روزهA4 – 200*290 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 5000 عدد2,267,0007 روزهA4 – 200*290 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو5000 عدد2,612,0007 روزهA4 – 200*290 میلی متر

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
کرافت 4 رنگ / یکرو 1000 عدد325,0007 روزهA5 – 200*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو1000 عدد450,0007 روزهA5 – 200*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 2000 عدد537,0007 روزهA5 – 200*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو2000 عدد683,0007 روزهA5 – 200*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو5000 عدد1,134,0007 روزهA5 – 200*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو5000 عدد1,306,0007 روزهA5 – 200*145 میلی متر

تراکت کرافت 4 رنگ سایز A6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
کرافت 4 رنگ / یکرو1000 عدد162,0007 روزهA6 – 90*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو1000 عدد225,0007 روزهA6 – 90*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو2000 عدد269,0007 روزهA6 – 90*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو2000 عدد342,0007 روزهA6 – 90*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو5000 عدد567,0007 روزهA6 – 90*145 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو5000 عدد653,0007 روزهA6 – 90*145 میلی متر

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B3

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
کرافت 4 رنگ / یکرو 1000 عدد1,940,0007 روزهB3 – 340*480 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو1000 عدد2,810,0007 روزهB3 – 340*480 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 2000 عدد3,144,0007 روزهB3 – 340*480 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو2000 عدد4.128.0007 روزهB3 – 340*480 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 5000 عدد6,534,0007 روزهB3 – 340*480 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو5000 عدد7,668,0007 روزهB3 – 340*480 میلی متر

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
کرافت 4 رنگ / یکرو 1000 عدد970,0007 روزهB4 – 240*340 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو1000 عدد1,405,0007 روزهB4 – 240*340 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 2000 عدد1,572,0007 روزهB4 – 240*340 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو2000 عدد2,064,0007 روزهB4 – 240*340 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 5000 عدد3,267,0007 روزهB4 – 240*340 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو5000 عدد3,834,0007 روزهB4 – 240*340 میلی متر

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
کرافت 4 رنگ / یکرو 1000 عدد485,0007 روزهB5 – 170*240 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو1000 عدد703,0007 روزهB5 – 170*240 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 2000 عدد786,0007 روزهB5 – 170*240 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو2000 عدد1,032,0007 روزهB5 – 170*240 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 5000 عدد1,634,0007 روزهB5 – 170*240 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو5000 عدد1,917,0007 روزهB5 – 170*240 میلی متر

تراکت کرافت 4 رنگ سایز B6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
کرافت 4 رنگ / یکرو 1000 عدد243,0007 روزهB6 – 120*170 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو1000 عدد362,0007 روزهB6 – 120*170 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 2000 عدد393,0007 روزهB6 – 120*170 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو2000 عدد516,0007 روزهB6 – 120*170 میلی متر
کرافت 4 رنگ / یکرو 5000 عدد817,0007 روزهB6 – 120*170 میلی متر
کرافت 4 رنگ / دورو5000 عدد959,0007 روزهB6 – 120*170 میلی متر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *