پوستر گلاسه 135 گرم

بنر پوستر گلاسه 135 گرم

چاپ پوستر

چاپ پوستر یکی از روش‌های بازاریابی در فضای باز است. هدف از پوستر اطلاع از رویدادها است. اگر ازاین‌روش تبلیغاتی در مکان درستی استفاده شود، می‌توانند توجه افراد را به خود جلب کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند توجه افراد نسبت به پوستر جلب کند، طراحی و کیفیت آن است. عاملی که در تعیین قیمت تأثیر مهمی دارد. البته عوامل مختلف دیگری هم در تعیین قیمت چاپ نقش دارند؛ اما چیزی که مشخص است، هرچه شما از پوسترهای باکیفیت با طراحی‌های بالا استفاده کنید، با اینکه باید تعرفه بالاتری در پرداخت چاپ آن بپردازید؛ اما از لحاظ برندینگ بسیار برای شما مؤثرتر خواهد بود.

پوستر گلاسه A1 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه A1 / یکرو 1000 عدد9,045,000 3 روزه 890*580 – A1 میلی متر
پوستر گلاسه A1 / یکرو 2000 عدد15,028,000 3 روزه 890*580 – A1 میلی متر

پوستر گلاسه A2 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه A2 / یکرو 1000 عدد4,633,000 3 روزه 440*590 – A2 میلی متر
پوستر گلاسه A2 / یکرو 2000 عدد7,680,000 3 روزه 440*590 – A2 میلی متر

پوستر گلاسه A3 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه A3 / یکرو1000 عدد2,317,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر
پوستر گلاسه A3 / یکرو2000 عدد3,840,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر
پوستر گلاسه A3 / دورو1000 عدد3,288,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر
پوستر گلاسه A3 / دورو2000 عدد4,990,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر

پوستر گلاسه B2 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه B2 / یکرو 1000 عدد5,430,000 3 روزه 490*690 – B2 میلی متر
پوستر گلاسه B2 / یکرو 2000 عدد9,274,000 3 روزه 490*690 – B2 میلی متر

پوستر گلاسه B3 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه B3 / یکرو 1000 عدد2,715,000 3 روزه 490*340 – B3 میلی متر
پوستر گلاسه B3 / یکرو 2000 عدد4,637,000 3 روزه 490*340 – B3 میلی متر
پوستر گلاسه B3 / یکرو 5000 عدد10,012,000 3 روزه 490*340 – B3 میلی متر

نحوه سفارش

آیکون (تلگرام)

سفارش از تلگرام

آیکون (سفارش حضوری)

سفارش حضوری