پوستر تحریر 80 گرم

بنر پوستر تحریر 80 گرم

چاپ پوستر

چاپ پوستر یکی از روش‌ های بازاریابی در فضای باز است. هدف از پوستر اطلاع از رویدادها است. اگر ازاین‌روش تبلیغاتی در مکان درستی استفاده شود، می‌توانند توجه افراد را به خود جلب کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند توجه افراد نسبت به پوستر جلب کند، طراحی و کیفیت آن است. عاملی که در تعیین قیمت تأثیر مهمی دارد. البته عوامل مختلف دیگری هم در تعیین قیمت چاپ نقش دارند؛ اما چیزی که مشخص است، هرچه شما از پوسترهای باکیفیت با طراحی‌های بالا استفاده کنید، با اینکه باید تعرفه بالاتری در پرداخت چاپ آن بپردازید؛ اما از لحاظ برندینگ بسیار برای شما مؤثرتر خواهد بود

پوستر تحریر A1 ( 80 گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر A1 / یکرو 1000 عدد6,986,000 3 روزه 890*580 – A1 میلی متر
پوستر تحریر A1 / یکرو 2000 عدد10,910,000 3 روزه 890*580 – A1 میلی متر

پوستر تحریر A2 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر A2 / یکرو 1000 عدد3,604,000 3 روزه 440*590 – A2 میلی متر
پوستر تحریر A2 / یکرو 2000 عدد5,621,000 3 روزه 440*590 – A2 میلی متر

پوستر تحریر A3 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر A3/ یکرو 1000 عدد1,802,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر
پوستر تحریر A3/ یکرو 2000 عدد2,811,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر
پوستر تحریر A3/ دورو 1000 عدد2,774,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر
پوستر تحریر A3/ دورو 2000 عدد3,961,000 3 روزه 420*297 – A3 میلی متر

پوستر تحریر B2 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر B2 / یکرو 1000 عدد3,764,0003 روزه 490*690 – B2 میلی متر
پوستر تحریر B2 / یکرو 2000 عدد5,941,0003 روزه 490*690 – B2 میلی متر

پوستر تحریر B3 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر B3 / یکرو 1000 عدد1,882,0003 روزه 490*340 – B3 میلی متر
پوستر تحریر B3 / یکرو 2000 عدد2,970,0003 روزه 490*340 – B3 میلی متر
پوستر تحریر B3 / یکرو 5000 عدد5,855,0003 روزه 490*340 – B3 میلی متر

نحوه سفارش

آیکون (تلگرام)

سفارش از تلگرام

آیکون (سفارش حضوری)

سفارش حضوری