پوستر گلاسه

چاپ پوستر یکی از روش‌های بازاریابی در فضای باز است. هدف از پوستر اطلاع از رویدادها است. اگر ازاین‌روش تبلیغاتی در مکان درستی استفاده شود، می‌توانند توجه افراد را به خود جلب کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند توجه افراد نسبت به پوستر جلب کند، طراحی و کیفیت آن است. عاملی که در تعیین قیمت چاپ پوستر تأثیر مهمی دارد. البته عوامل مختلف دیگری هم در تعیین قیمت چاپ پوستر نقش دارند؛ اما چیزی که مشخص است، هرچه شما از پوسترهای باکیفیت با طراحی‌های بالا استفاده کنید، با اینکه باید تعرفه بالاتری در پرداخت چاپ آن بپردازید؛ اما از لحاظ برندینگ بسیار برای شما مؤثرتر خواهد بود.

 

 

پوستر تحریر A2 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه A21000 عدد2,986,0003 روزه430*590 میلی متر
پوستر گلاسه A22000 عدد4,953,0003 روزه430*590 میلی متر

 

 

پوستر تحریر A3 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه A3 / یکرو1000 عدد1,493,0003 روزه420*297 میلی متر
پوستر گلاسه A3 / یکرو2000 عدد2,476,0003 روزه420*297 میلی متر
پوستر گلاسه A3 / دورو1000 عدد2,177,0003 روزه420*297 میلی متر
پوستر گلاسه A3 / دورو2000 عدد3,334,0003 روزه420*297 میلی متر

 

 

پوستر تحریر B3 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه B21000 عدد3,466,0003 روزه480*690 میلی متر
پوستر گلاسه B22000 عدد5,912,0003 روزه480*690 میلی متر

 

 

پوستر تحریر B3 ( 135گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر گلاسه B31000 عدد1,733,0003 روزه340*480میلی متر
پوستر گلاسه B32000 عدد2,956,0003 روزه340*480میلی متر
پوستر گلاسه B35000 عدد6,217,0003 روزه340*480میلی متر
بستن
مقایسه