پوستر تحریر

چاپ پوستر یکی از روش‌های بازاریابی در فضای باز است. هدف از پوستر اطلاع از رویدادها است. اگر ازاین‌روش تبلیغاتی در مکان درستی استفاده شود، می‌توانند توجه افراد را به خود جلب کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند توجه افراد نسبت به پوستر جلب کند، طراحی و کیفیت آن است. عاملی که در تعیین قیمت چاپ پوستر تأثیر مهمی دارد. البته عوامل مختلف دیگری هم در تعیین قیمت چاپ پوستر نقش دارند؛ اما چیزی که مشخص است، هرچه شما از پوسترهای باکیفیت با طراحی‌های بالا استفاده کنید، با اینکه باید تعرفه بالاتری در پرداخت چاپ آن بپردازید؛ اما از لحاظ برندینگ بسیار برای شما مؤثرتر خواهد بود.

پوستر تحریر A2 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر A2 1000 عدد2,400,0003 روزه430*590 میلی متر
پوستر تحریر A22000 عدد3,780,0003 روزه430*590 میلی متر

 

پوستر تحریر A3 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر A3/ یکرو 1000 عدد1,200,0003 روزه420-297 میلی متر
پوستر تحریر A3/ یکرو 2000 عدد1,890,0003 روزه420-297 میلی متر
پوستر تحریر A3/ دورو 1000 عدد1,884,0003 روزه420-297 میلی متر
پوستر تحریر A3/ دورو 2000 عدد2,748,0003 روزه420-297 میلی متر

 

پوستر تحریر B2 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر B21000 عدد2,736,0003 روزه480*690 میلی متر
پوستر تحریر B22000 عدد4,452,0003 روزه480*690 میلی متر

 

 

پوستر تحریر B3 ( 80گرم )

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پوستر تحریر B31000 عدد1,368,0003 روزه440*590 میلی متر
پوستر تحریر B32000 عدد2,226,0003 روزه440*590 میلی متر
پوستر تحریر B35000 عدد4,398,0003 روزه440*590 میلی متر
بستن
مقایسه